Търсене в сайта

Важна информация

Признание

Уважаеми родители,

Сайтовете, на които можете да подавате онлайн заявления за кандидатстване ще са активни в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

Адресите са www.priem.mon.bg и www.7klas.mon.bg , като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система. Независимо през кой сайт родителите подадат заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.

Наука

Спорт, изкуство