Важна информация

Абонамент новини


ВАЖНО ЗА 7 КЛАС

относно изпити и процедура по прием след седми клас

 На 05.06.2017 г., от 18,30 ч., във фоайето на първия етаж ще се проведе обща консултативна родителска среща за запознаване с процедурите по кандидатстването след 7 клас.


График на дейностите по приемане на ученици след завършен 7 клас.


План-прием в 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" за 2017-2018 г.


Балообразуване


Информация за ученици с хронични заболявания


Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите


Инструктаж за учениците - изпит по БЕЛ и математика


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО - София-град Ви уведомява, че дейностите за приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година започва.
За Ваше улеснение обръщам вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:
Приемните изпити по български език и литература и математика са на 19.05.2017 г. и на 22.05.2017 г.
Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.
За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.
Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) и по математика в края на VII клас се провежда като изпит чрез тест, който включва 2 (два) модула.
И на двата изпита се пише със син химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.
Заявления за приемен изпит за проверка на способностите се подават от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г. в училището, в което ученикът се обучава в VII клас. Учениците от други области подават заявление в 144. СУ „Народни будители“ с адрес: ж.к. „Младост 3“.
До 12.05.2017 г. се получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.
От информационните кътове в училището и от сайта на РУО – София-град можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
Резултати от изпитите по български език и литература и по математика се обявяват до 05.06.2017 г. в училището, в което се обучава ученикът.
Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 09.06.2017 г. в училището, в което се обучава ученикът.
Служебните бележки с резултатите от приемните изпити се получават от училището, в което се обучава ученикът в VII клас на 12.06 и 13.06 2017 г.
След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен VII клас, се подава заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД


ВАЖНО!

Седмокласниците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва:


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 6, 7и 8 юни 2017 г.– в 22 СУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа

МАТЕМАТИКА - 6, 7и 8 юни 2017 – в 18 СУ (ул. "Пиротска" №68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 7, 8 и 9 юни 2017 г. –в училището, в което е положен изпита– от 9:00-17:00 часа

Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство