Търсене в сайта

Важна информация

Признание

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА

ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г. СЛЕД

ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Наука

Спорт, изкуство