doktor

 

Медицински кабинет 31-во СУЧЕМ

Дейностите в медицинския кабинет се осъществяват от доктор Диана Петкова – педиатър и медицинските специалисти: мед.сестра – Грета Станчева и мед.сестра – Екатерина Алексиева, които са общински служители към СО Дирекция”Здавеопазване”

Работно време 7.30 – 19.15 часа
телефон за връзка с доктор Петкова – 0886 264 518

1 .Оказване на лекарска и долекарска помощ, при спешни и неотложни състояния на учениците.

2 .Профилактични мерки, свързани с възникване на извънредни обстоятелства.

3. Профилактични и противоепидемични мерки при възникване на инфекциозни заболявания.

4. Контрол на паразитни заболявания – ежемесечен и по сигнал.

5. Медицински контрол на часовете по физическо възпитание и освобождаване от физкултура на учениците с хронични заболявания. Лекарски предсъстезателни прегледи и лекарско осигуряване на спортни дейности.

6. Участие в здравното образование на ученици и учители.

7. Участие в съставянето на седмичното меню за хранене. Контрол на вида и срока на годност на предлаганите храни.

8. Контрол на текущото хигиенно състояние на училището.

9. Лекарска подготовка на ученици за оказване на първа помощ.

10. Контрол на имунизационния статус на учениците.

11. Събиране на ЛЗПК ; аналис на здравословното състояние на учениците ; изготвяне на здавни досиета; диспансерно наблюдение; водене на учетни и отчетни форми по изискване на МО.

12. Контрол на медицински бележки за отсъствие от училище.

13. Зареждане на медицинския шкаф с медикаменти и консумативи.