Абонамент новини

Училищни нормативи:

Можете да изтеглите Правилника за дейността на 31 СУЧЕМ "Иван Вазов": Правилник за дейността

Можете да изтеглите Правила на пропускателния режим в 31 СУЧЕМ "Иван Вазов"

Можете да изтеглите Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд: Правилник безопасни условия

Можете да изтеглите Правилника за вътрешния трудов ред: Правилник за вътрешния трудов ред

Можете да изтеглите Етичния кодекс на служителите в 31 СУЧЕМ "Иван Вазов": Етичен кодекс

Можете да изтеглите Механизъм за противодействие на тормоза в 31 СУЧЕМ и Алгоритъм за реакция при тормоз в 31 СУЧЕМ, както и да се запознаете с Разяснение за тормоза и неговите проявления (можете да подадете сигнал за тормоз или насилие ТУК)

Можете да изтеглите Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в 31 СУЧЕМ

Можете да изтеглите Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки

 

Търсене в сайта

Наука