Търсене в сайта

Признание

Учебни планове за 1, 5, 6 и 8 клас за 2017/2018 г.- изтеглете ОТ ТУК

Годишна училищна програма за целодневно обучение - ТУК

Учебен план за 1-4 клас - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за 5-8 клас с разширено изучаване на Математика - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за 5-8 клас с изучаване на втори чужд език - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Чуждоезиков" с първи език - английски и втори - немски - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Чуждоезиков" с първи език - английски и втори - испански - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Чуждоезиков" с първи език - немски и втори - английски - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Чуждоезиков" с първи език - испански и втори - английски - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Природоматематически" с изучаване на английски език - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Природоматематически" с изучаване на немски език - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Технологичен" - изтеглете ОТ ТУК

Списък с избираемите учебни предмети може да изтелите ОТ ТУК

 

Наука

Спорт, изкуство