Blog categories

Comments

Добре дошли в 31 СУЧЕМ – Средно училище за чужди езици и математика

badge-horizontal-transparent-u4a-se
cambridge-assesment
deutsches-shprahdiplom
Новини
Полезни връзки
Сигурност, безопасност
Спорт, изкуство, наука
Признание, благородство, история

Брой показвания: 431,353 

ВАЖНО! Частично възстановяване на присъствения учебен процес – график и ресурси /актуализирана 14.05.2021/

ЗАПОВЕД РД № 830-830/14.05.2021г

На основание чл.259, ал.1 на ЗПУО и чл. 22, т.6 на Наредба №3/17.05.2004 г. на МОН за организация и провеждане на ДЗИ, в изпълнение на заповеди №  РД 01-229/29.04.2021 г.; РД 01-230/29.04.2021 г. на началника на РУО – София,град и във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия – май-юни  2021 г. на 19.05.2021г.-ДЗИ I и на 21.05.2021г.-ДЗИ II

ОПРЕДЕЛЯМ:

 1. Следния ред и организация на учебното време за периода 17.052021 г. – 21.05.2021 г.:
 • Понеделник 17.05.2021 г. учебните часове за II смяна да се провеждат при следния график (с нормална продължителност) :
  5, 6, 7 и 8 клас
1 блок 13.30 – 14.50
2 блок 15.10 – 16.30
3 блок 16.50 – 18.10
7 час 18.20 – 19.00

 

 1. Вторник – 18.05.2021 г. и четвъртък – 20.05.2021 г. учебните часове се провеждат при следния график:
  5 и 6 клас
1 блок 13.30 – 14.10
2 блок 14.20 – 15.00
3 блок 15.10 – 15.50
7 час 15.55 – 16.15
  7 и 8 клас
1 час 13.30 – 13.50
1 блок 13.55 – 14.35
2 блок 14.45 – 15.25
3 блок 15.35 – 16.15

 

 

 1. Разпределение на кабинетите за учениците провеждащи учебни часове в училище:

 

17 май – 20 май 2021 г.
КЛАС СТАЯ КЛАС СТАЯ КЛАС СТАЯ
6 А 310 7 А 201 8 А 206
6 Б 311 7 Б 202 8 Б 207
6 В 312 7 В 203 8 В 208
6 Г 313 7 Г 204 8 Г зала 2
    7 Д 205 8 Д 209

 

 1. 19 и 21 май 2021 г. неучебни дни за учениците от I до XI клас.

–––––––––––––––––––––––––

  • На основание заповед РД-01-274/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, писмо с Изх. № РУО1-13909/29.04.2021 г. на РУО и заповед РД 789-789/29.04.2021 г. на директора на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, за периода 05.2021 г. – 31.05.2021 г. частично се възстановява присъствения учебен процес, както следва:
  1. Възстановява се присъственият учебен процес за учениците от 1. – 4. клас.
  2. Възстановява се присъственият учебен процес на групите за ЦОУД.
  3. Присъственият учебен процес за останалите ученици се възстановява по следния график:
  • На 05.05.2021 г и 07.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.
  • От 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас.
  • От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас.

   

  Часовете следват утвърденото седмично разписание и следната организация на учебния ден:

   

  1. НАЧАЛЕН ЕТАП:

  ПЪРВА  СМЯНА

   

  час

  4 клас и ГЦОУД – 3 клас

   

  час 1 клас и ГЦОУД – 2 клас
  1 8.00 – 8.40 1 8.20 – 8.55
  2 8 50 – 9.30 2 9.05 – 9.40     20 мин. гол. междучасие
  3 9.40 – 10.20     15 мин. гол. междучасие 3 10.00 – 10.35
  4 10.35 – 11.15   4 10.45 – 11.20    
  5 11.25 – 12.05 5 11.30 – 12.05
  6 12.15 – 12.55    

   

  ВТОРА  СМЯНА

   

  час

  3 клас и ГЦОУД – 4 клас

   

  час 2 клас и ГЦОУД – 1 клас
  1 13.30 – 14.10 1 13.50 – 14.25
  2 14.20 – 15.00 2 14.35 – 15.10    20 мин. гол. междучасие
  3 15.10 – 15.50   15 мин. гол. междучасие 3 15.30 – 16.05
  4 16.05 – 16.45     4 16.15 – 16.50   
  5 16.55 – 17.35 5 17.00 – 17.35
  6 17.45– 18.25    

   

  2.ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ВТОРА СМЯНА

   

    5, 6, 7 и 8 клас
  1 блок 13.30 – 14.50
  2 блок 15.10 – 16.30
  3 блок 16.50 – 18.10
  7 час 18.20 – 19.00

   

  2.1.Изключение от графика по т. 2.:

   

  Четвъртък 7 и 8 клас
  1 час 13.30 – 14.10
  1 блок 14.20 – 15.40
  2 блок 16.00 – 17.20
  3 блок 17.40– 19.00

   

  1. ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ПЪРВА СМЯНА

   

    9, 10, 11 и 12  КЛАС
  1 блок 07.30 – 08.50
  2 блок 09.10- 10.30
  3 блок 10.50 – 12.10
  7 час 12.20 – 13.00

   

  3.1.Изключение от графика по т. 3.:

   

   

  Понеделник

   

  9 Б

   

  12 Д (вторник)

  10 Г (сряда)

  9 Д (петък)

   
  1 блок 07.30 – 08.50   1 блок 07.30 – 08.50
  3 час 09.10 – 09.50   2 блок 09.10 – 10.30
  2 блок 10.00 – 11.20   5 час 10.50 – 11.30
  3 блок 11.40 – 13.00   3 блок 11.40 – 13.00

   

 • ––––––––––––––––
 • На основание заповед РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, писмо с Изх. № РУО1-10762/08.04.2021 г. на РУО и заповед РД 715-715/09.04.2021 г. на директора на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, за периода 04.2021 г. – 29.04.2021 г. частично се възстановява присъствения учебен процес, както следва:
 1. Възстановява се присъственият учебен процес за учениците от 1. – 4. клас.
 2. Възстановява се присъственият учебен процес на групите за ЦОУД.
 3. Присъственият учебен процес за останалите ученици се възстановява по следния график:
 • От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас.
 • От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.

Часовете следват утвърденото седмично разписание и следната организация на учебния ден:

 1. НАЧАЛЕН ЕТАП:

ПЪРВА  СМЯНА

 

час

4 клас и ГЦОУД – 3 клас

 

час 1 клас и ГЦОУД – 2 клас
1 8.00 – 8.40 1 8.20 – 8.55
2 8 50 – 9.30 2 9.05 – 9.40     20 мин. гол. междучасие
3 9.40 – 10.20     15 мин. гол. междучасие 3 10.00 – 10.35
4 10.35 – 11.15   4 10.45 – 11.20    
5 11.25 – 12.05 5 11.30 – 12.05
6 12.15 – 12.55    

 

ВТОРА  СМЯНА

 

час

3 клас и ГЦОУД – 4 клас

 

час 2 клас и ГЦОУД – 1 клас
1 13.30 – 14.10 1 13.50 – 14.25
2 14.20 – 15.00 2 14.35 – 15.10    20 мин. гол. междучасие
3 15.10 – 15.50   15 мин. гол. междучасие 3 15.30 – 16.05
4 16.05 – 16.45     4 16.15 – 16.50   
5 16.55 – 17.35 5 17.00 – 17.35
6 17.45– 18.25    

 

2.ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ВТОРА СМЯНА

  5, 6, 7 и 8 клас
1 блок 13.30 – 14.50
2 блок 15.10 – 16.30
3 блок 16.50 – 18.10
7 час 18.20 – 19.00

 

2.1.Изключение от графика по т. 2.:

 

Четвъртък 7 и 8 клас
1 час 13.30 – 14.10
1 блок 14.20 – 15.40
2 блок 16.00 – 17.20
3 блок 17.40– 19.00

 

 1. ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ПЪРВА СМЯНА

 

  9, 10, 11 и 12  КЛАС
1 блок 07.30 – 08.50
2 блок 09.10- 10.30
3 блок 10.50 – 12.10
7 час 12.20 – 13.00

 

3.1.Изключение от графика по т. 3.:

 

Понеделник

 

9 Б

 

12 Д (вторник)

10 Г (сряда)

9 Д (петък)

 
1 блок 07.30 – 08.50   1 блок 07.30 – 08.50
3 час 09.10 – 09.50   2 блок 09.10 – 10.30
2 блок 10.00 – 11.20   5 час 10.50 – 11.30
3 блок 11.40 – 13.00   3 блок 11.40 – 13.00

 

–––––––––––––––––––––––––––––––

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с  дистанционното обучение, предлагаме много електронни ресурси, които биха изключително полезни.

Вярваме, че родителите ще упражнят нужния контрол, с разбиране за необходимостта да не оставим децата без пълноценна ангажираност!

Надяваме се на добра координация и отговорно отношение, за да завършим успешно учебната година!

Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
 
Уважаеми родители,
Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.
 

От Училищното ръководство

___________________________________________________________

Представяме на Вашето внимание прекрасния урок по Биология за 7 клас, който преподавателят в 31 СУЧЕМ, г-жа Албена Йочкова, изнесе по Българската национална телевизия.

Браво, г-жо Йочкова! 

С БНТ на училище

_______________________________________________________________________________________________
Издателство „Просвета“ ще даде безплатен достъп до всичките си електронни учебници и помагала – http://www.e-prosveta.bg/ 

До края на учебната година от това могат да се възползват над 700 000 деца. Учебниците имат допълнителни филми, тестове, упражнения.
_______________________________________________________________________________________________
Във връзка с разпространяващата се грипна епидемия, очакваните извънредни принудителни ваканции и произтичащата от това необходимост от използване на дистанционни форми на обучение издателство Бит и техника предоставя за учениците от 1. до 7. клас безплатен достъп до пълните електронни варианти на учебниците и тетрадките с всички мултимедийни приложения.
     Електронните издания в online версия са достъпни на всички устройства без регистрация и кодове за достъп.
     За използване на електронните издания за определен клас, моля,  проследете съответната връзка в сайта на издателството www.bititechnika.com
________________________________________________________________
Свободен достъп до електронните ресурси на издателство КЛЕТ България

✅ Издателство „КЛЕТ България“ осигурява напълно безплатен достъп до всички свои електронни ресурси;

✅ Материалите обхващат всички предмети от 1 група на детските градини до 10-ти клас;

________________________________________________________________

Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас включително – https://www.mon.bg/bg/100428

„Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

________________________________________________________
Е-учебник, електронни ресурси, интерактивни упражнения, методически указания към учебниците и учебните комплекти за 1.-10. клас на Издателство „Изкуства“ можете да използвате на електронен адрес: https://izkustva.bg

________________________________________________________
БГ УЧЕБНИК – https://bguchebnik.com/e-books/?fbclid=IwAR2W2He6En9lRu2339UsR-K1GZarm1yTPKImv1osc6v2WI03IYXyn57Ib_E

Във връзка с извънредното положение в страната издателство „БГ Учебник“ създаде страницата https://bguchebnik.com/e-books

________________________________________________________

БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННО-ЧЕТИМИ ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИЦИТЕ ОТ 2. ДО 7. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО MACMILLAN PUBLISHERS – https://www.unionpress-bg.com/bezplatni-e-variant-na-uchebnicite

_________________________________________________________

„ПЕДАГОГ 6“ отваря всички свои
електронни ресурси за свободно
ползване по време на извънредното
положение в страната.

Не са нужни пароли, кодове или акаунти.
Просто идете на сайта ни www.pedagog6.com  и
следвайте линковете за:

Електронно четими варианти на учебници
за 5, 6 и 7 клас:

http://free.pedagog6.com/

………………………..

Електронни учебници за 5, 6 и 7 клас:

http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=438:-5-6-7-&catid=48:school&Itemid=58

………………………..

Електронни учебници за 8, 9 и 10 клас:

http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=439:-8-9-10-&catid=48:school&Itemid=58

____________________________________________________________

Уведомявамe Ви, че достъпът до образователната платформа Уча.се става безплатен до 29.03.2020 г. Тези, които имат активен абонамент ще получат допълнително 14 дни безплатен абонамент, които ще се активират след края на сегашния абонамент.

____________________________________________________________
Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките разпространява езикови задачи, езикови игри, видеоуроци, тестове, диктовки, езикови ресурси и други учебни материали в помощ на учениците: http://ibl.bas.bg/opoznay-balgarskiya-ezik/

Езикови игри и езикови ресурси можете да намерите на следния адрес: http://www.ibl.bas.bg/resursi/

Видеоуроци и диктовки можете да намерите на следните адреси: 

https://www.youtube.com/channel/UCSydkPfC9G2tA_J-6oMuuUA

http://ibl.bas.bg/napisanoto_ostava/

http://ibl.bas.bg/materiali-za-obutchenie/

Езикови задачи, тестове и други материали можете да намерите на следните адреси: 

http://ibl.bas.bg/napisanoto_ostava/

http://ibl.bas.bg/materiali-za-obutchenie/

Платформа за Дистанционно Училище (за БЕЗПЛАТНО ползване):

https://obrazovanieto.info/edu/?fbclid=IwAR1qXL6-KULenTX6icmhmCDhAAbS1FRcmpt1ZhLtYffQ23KIjsFHpOsq8uw

 

 

Брой показвания: 2,446 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

8 − seven =

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Вижте повече

Настройките на бисквитките на този уебсайт са зададени да "позволяват бисквитките", за да ви дадат възможно най-доброто преживяване при сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитките или кликнете върху „Разбирам“ по-долу, тогава вие се съгласявате с това.

Затвори